Good News : PAKUA APP MPYA YA MALUNDE1 BLOG ..SOMA HABARI BILA MB


Tumeboresha App ya Malunde1 blog ili kukupa huduma bora zaidi.


Pakua sasa upya ili uwe unapata habari zote moja kwa moja kwenye simu yako mara tu zinapotokea.

Pia utaweza kusoma habari hata kama hauna MB (bando/data/kifurushi)

Nenda Play Store/Google play ...andika Malunde utaona picha kama hiyo hapo juu ↟↟↟↟.. ..kisha  bonyeza Install

 Bofya Hapa
Au bonyeza tu  HAPA  
 Pakua <<HAPA>>
Theme images by rion819. Powered by Blogger.