PAKUA APP YA MALUNDE1 BLOG TUWE TUNAKUTUMIA HABARI ZOTE BURE KWENYE SIMU YAKO
 Pakua <<HAPA>>

 Pakua <<HAPA>>
Je tayari umeshapakua App ya Malunde1 blog ?? Kama bado unakosa mambo mazuri  rafiki!  Tumeboresha App ya Malunde1 blog ili kukupa huduma bora zaidi.


Pakua sasa upya ili uwe unapata habari zote moja kwa moja kwenye simu yako mara tu zinapotokea.

Pia utaweza kusoma habari hata kama hauna MB (bando/data/kifurushi)

Nenda Play Store/Google play ...andika Malunde1 blog.. ..kisha  bonyeza Install

 Bofya Hapa
Au bonyeza tu  HAPA  

 Pakua <<HAPA>>
 Pakua <<HAPA>>

Theme images by rion819. Powered by Blogger.